Nieuwe verzekering voor ernstige aandoeningen

Leden van de coöperatie DAK kunnen tegenwoordig een nieuw type verzekering afsluiten: De Ernstige Aandoeningen Polis. Deze polis kan worden afgesloten via tussenpersonen die zijn aangesloten bij DAK. De polis beschermt tegen de financiële gevolgen van een ernstige ziekte.

Ernstige aandoeningen

Volgens de statistieken wordt maar liefst één op de drie mensen getroffen door een ernstige ziekte. Hieronder vallen uitsluitend kanker, hartinfarcten en beroertes. De polis dekt geen ernstige ziektes die direct of indirect zijn veroorzaakt door alle vormen van huidkanker, anders dan een maligne melanoom. Infecties met het Human Immuno Deficiency Virus of ernstige ziektes veroorzaakt door aids worden nadrukkelijk ook niet gedekt door de verzekering.

Financiële steun

De Ernstige Aandoening Polis is in het leven geroepen om de financiële gevolgen van een ernstige aandoening te verzachten. Direct na de diagnose van kanker, een hartinfarct of een beroerte wordt er direct een maximaal bedrag van €25.000 euro uitgekeerd, afhankelijk van de voorwaarden van de afgesloten polis. Dit bedrag kan de verzekerde naar eigen inzicht besteden.

Aanvullende verzekering

De verzekering is bedoeld als aanvulling op de zorgverzekering. Dit is dus een extra dekking bovenop de kosten die al door de basisverzekering vergoed worden. Er hoeven verder geen extra kosten aangetoond te worden. Het verzekerde bedrag wordt dus altijd uitbetaald, ongeacht of de aandoening daadwerkelijk extra kosten met zich meebrengt. Er hoeft verder ook geen inkomstenbelasting betaald te worden over het uitgekeerde bedrag.

Wachttijden verzekering

Na de ingang van de polis geldt een wachttijd van 90 dagen voordat er aanspraak kan worden gemaakt op de verzekering. Er geldt een wachttijd van 24 aaneengesloten maanden na de ingangsdatum van de verzekering in het geval van een ernstige ziekte die direct of indirect is veroorzaakt door een vooraf bestaande ernstige ziekte. De verzekering komt te vervallen op de vervaldatum volgend op het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *