Zorgverzekeringen

Op deze website vindt u het laatste nieuws over zorg- en autoverzekeringen en handige tips die u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Verder kunt u hier het laatste nieuws lezen over alles omtrent zorgverzekeringen.

Soorten zorgverzekeringen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten verzekeringen en wat deze globaal inhouden.
Basisverzekering
In Nederland is het voor iedere inwoner verplicht om (minimaal) een basisverzekering te hebben. Deze verzekering dekt de zogeheten “basiszorg” en is sinds 2006 de vervanger van de ziektekostenverzekering. In Nederland zijn zorgverzekeraars verplicht om u te accepteren voor de basisverzekering. Bij elke basisverzekering geldt in 2013 een verplicht eigen risico van €350. Dit geldt overigens alleen voor mensen van 18 jaar en ouder. De dekking van deze verzekering is wettelijk vastgelegd en is dus bij alle zorgverzekeraars gelijk.

In 2013 vergoedt het basispakket van de zorgverzekering:

 • Geneeskundige zorg (door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen)
 • Verblijf in het ziekenhuis
 • Dyslexiezorg
 • Medicijnen
 • Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen die bedoeld zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (geen rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • (beperkte) Fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling
 • Logopedie en ergotherapie
 • Tandheelkundige zorg (controle en behandeling voor iedereen tot 18 jaar)
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die “blijvende” tanden en kiezen krijgen
 • Ziekenvervoer
 • Stoppen-met-rokenprogramma
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies
 • Vergoeding van 3 IVF-behandelingen

Bron: Rijksoverheid

Hoewel de dekking hetzelfde is, zijn er toch verschillen tussen de typen basisverzekeringen. Hierbij moet u te denken aan voorwaarden omtrent de keuzevrijheid en de manier waarop de claims worden verwerkt. Wij onderscheiden hierin twee soorten polissen of verzekeringen, de naturaverzekering en de restitutieverzekering.

Naturaverzekering

De naturaverzekering wordt ook wel “gecontracteerde zorg” genoemd. Als u kiest voor dit type verzekering dan kunt u alleen terecht bij zorginstellingen waar de zorgverzekering een contract mee heeft. Een nadeel van deze verzekering is dat uw keuzevrijheid beperkt is omdat u bent gebonden aan bepaalde zorgaanbieders. Een voordeel is echter dat deze verzekeringen vaak goedkoper zijn dan restitutieverzekeringen omdat de zorgverzekeraar een contract afsluit om de kosten lager te houden. Daar komt bij dat u zelf geen rekeningen hoeft te betalen of voor te schieten. Let op: In het geval van spoedeisende hulp, kunt u wel naar het ziekenhuis van uw keuze.

Restitutieverzekeringen

Bij een restitutieverzekering heeft de verzekerde wel de vrijheid om een zorginstelling uit te kiezen. Een nadeel van deze verzekering is dat deze vaak duurder zijn dan naturaverzekeringen. De verzekerde kan de rekening vervolgens doorsturen naar zijn of haar zorgverzekeraar. Vaak dient de verzekerde in eerste instantie zelf te betalen voor de zorg. De kosten kunnen dan achteraf worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekeringen dekken kosten van zorg die niet in het basispakket zijn opgenomen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars mogen de samenstelling van de aanvullende verzekeringen zelf bepalen. Deze verzekeringen verschillen dus per verzekeringsmaatschappij.

Een aantal voorbeelden van aanvullende zorgverzekeringen zijn:

 • De tandarts
 • Medische hulp in het buitenland
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Brillen en lenzen
 • (aanvullende) therapieën

Zorgverzekeringen vergelijken

Voordat u een zorgverzekering afsluit, is het handig om eerst voor uzelf te bepalen waar u zelf behoefte aan heeft. Zorgverzekeringen zijn natuurlijk erg persoonsafhankelijk, omdat niet iedereen waarde hecht of behoefte heeft aan dezelfde dingen. Het is handig om elk jaar de voorwaarden van uw zorgverzekeringen door te nemen en te kijken of deze nog van toepassing (zullen) zijn in het komende jaar. Als u bijvoorbeeld boven de 18 jaar bent maar u verwacht het komende jaar veel tandheelkundige zorg nodig te hebben, kan het voordelig zijn om voor dat jaar een aanvullende verzekering af te sluiten. Om elk jaar tot een voordelige zorgverzekering te komen, gaat u naar Overstappen.nl. U kunt het best zorgverzekeringen online vergelijken om te kijken welke verzekering de gewenste dekking heeft en wat voor u het meest voordelig is.

Zorgverzekeringen berekenen

Bij het bepalen van de hoogte van de zorgpremie maken zorgverzekeraars vaak onderscheid tussen verschillende doelgroepen. De hoogte van de premies kan naast uw gezondheidssituatie bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van uw leeftijd. U kunt online de hoogte van uw zorgverzekering berekenen en zo kijken of het voordelig(er) zou zijn om over te stappen naar een andere verzekering of zorgverzekeraar.

Zorgverzekering afsluiten

Door zorgverzekeringen online te vergelijken, kunt u kijken of het voordelig is om een andere zorgverzekering af te sluiten. U kunt tegenwoordig om verschillende website online zorgverzekeringen vergelijken en afsluiten. Zoals gezegd, is het handig om elk jaar weer even te kijken of u behoefte heeft aan een andere verzekering of andere voorwaarden.

Wilt u up-to-date blijven als het gaat om zorgverzekeringen?
Bekijk dan eens onze nieuwspagina over zorgverzekeringen.

zorgverzekering overstappen