Zorgpremie in 2013 toch gedaald

Doordat zorgverzekeraars scherper hun zorg inkochten, is de gemiddelde zorgpremie in 2013 licht gedaald. Het aantal overstappers dat van zorgverzekeraar switchte is gestegen, waarschijnlijk omdat men wil besparen op de zorgverzekering. Dit blijkt uit de jaarlijkse marktscan van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) over de zorgverzekeringsmarkt.

Goedkopere zorgpremie

Vergeleken met 2012 is de gemiddelde zorgpremie in 2013 met € 13 gedaald naar € 1213. Dit is te danken aan het scherper inkopen van zorg door de zorgverzekeraars. Vooral door apotheken te dwingen om goedkopere medicijnen aan patiënten voor te schrijven, hebben verzekeraars veel geld bespaard. Deze maatregelen leverde de verzekeraars €  117 op. Maar door het toegenomen gebruik van de zorg en de pakketmaatregelen van de overheid, werd de zorgpremie weer verhoogd met € 104.zorgpremie 2013

Aantal overstappers is gestegen

Uit de marktscan van NZa is ook gebleken dat het aantal overstappers in 2013 is gestegen. Het aantal mensen dat is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar is dit jaar 8,3% en is het hoogste percentage sinds 2007. Het zijn vooral jongeren die overstappen van zorgverzekeraar. Mensen met een hoog opleidingsniveau en met een hoog inkomen stappen vaker over dan mensen met een laag opleidingsniveau en/of laag inkomen. Chronisch zieken en mensen die buiten de randstad wonen zijn minder geneigd om over te stappen van zorgverzekeraar.

Consumenten besparen op zorgverzekering

Op verschillende punten is te merken dat consumenten geld besparen op hun zorgverzekering. Zo wordt er flink bespaard op aanvullende zorgverzekeringen. In 2012 zijn er zon 14,7 miljoen aanvullende verzekeringen verkocht en in 2013 0,4 miljoen minder.  Hierdoor hebben ongeveer 85% van de verzekerden een aanvullende verzekering. Daarnaast kiest 10% voor een vrijwillig eigen risico en sloot 9% een restitutiepolis af zonder gecontracteerde zorg.

Minder wanbetalers en wantoestanden

Dankzij de wet: ‘Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering’ is de grote hoeveelheid onverzekerden sterk afgenomen. Het aantal wanbetalers in 2013 is ongeveer hetzelfde gebleven, vergeleken met het jaar ervoor. Daarnaast ontving NZa geen  klachten over het ontlopen van de acceptatieplicht door zorgverzekeraars, premiedifferentiatie of andere selecties die in strijd zijn met de wet.

Bronnen:
Overstapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt
NZa

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *