Wijzigingen in het basispakket per 1 januari 2014

1 januari 2014 zullen er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats vinden. Het gaat om de voorwaardelijke toelating van twee nieuwe behandelingen, een wijziging in de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg en een wijziging in de financiering van twee verschillende medische hulpmiddelen.

Basispakket wijzigingen 1 januari 2014

Innovatieve vormen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft besloten om twee innovatieve vormen van zorg voorwaardelijk tot het basispakket toe te laten. Dit zijn speciale behandelingen voor patiënten met een ergere vorm van de ziekte van Crohn en voor patiënten met geïnfecteerde Pancreasnecrose. De toelating van deze behandelingen zouden er voor kunnen zorgen dat innovatieven vormen van zorg een kans krijgen om zichzelf in de praktijk te bewijzen op basis van effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Invoering van de generalistische basis-GGZ

Vanaf 1 januari 2014 komt een beperking op het gebied van psychologie te vervallen. Op dit moment worden vanuit het basispakket voor alle patiënten maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Hier komt iets anders voor in de plaats, namelijk de vier zorgcategorieën. Deze vier categorieën zullen de nieuwe ‘Generalistische Basis GGZ’ gaan vormen. Patiënten met zwaardere psychische problematiek waarvoor de huidige 5 consulten niet voldoende zijn kunnen hierdoor binnen de basis GGZ behandeld worden, zonder meteen te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Dit betekent dat de gespecialiseerde zorg zich op meer complexe patiënten kan gaan richten. Daarnaast kunnen ook patiënten met stabiele chronische problemen binnen de basis GGZ worden behandeld.

Thuisdialyse

Thuisdialyseapparatuur, inclusief de noodzakelijke toebehoren en gebruiksartikelen, de opleiding/instructie, de ondersteuning en begeleiding, het onderhoud en de reparatie, wordt vanaf 1 januari 2014 vergoed als medisch-specialistische zorg. Op dit moment wordt het vergoed als medisch hulpmiddel. Hierdoor wordt het ziekenhuis formeel verantwoordelijk voor de te leveren prestaties. Dit was tot op heden in praktijk al het geval. De zorgverzekeraar blijft, net als nu, verantwoordelijk voor eventuele benodigde aanpassingen van de woning. Dit heeft geen financieel effect voor de verzekerde.

Vacuümtherapie vergoed als onderdeel van de therapie

De vacuümpomp die onderdeel uitmaakt van de vacuümtherapie wordt niet langer apart vergoed als hulpmiddel, maar als onderdeel van de therapie. Door deze wijziging wordt het ziekenhuis formeel verantwoordelijk voor de totale vacuümtherapie. Dit zal geen financieel verschil opleveren voor de verzekerde.

Krijg ik medische zorg?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *